Vrake bilen?

Hermod Teigen AS har mottak for biler/utrangerte kjøretøy i Sandnes, Lyngdal,
Kongsberg og på Lierstranda i Drammen.
Moderne utstyr og kompetanse sikrer miljøvennlig gjenvinning av gamle biler!

Vrakpant er i dag 3000 kr.
Vi leverer skiltene for deg.
Vi henter bilen din etter avtale.

Bilde av bil som blir tappet for olje

Moderne anlegg for tapping av miljøskadelige væsker.

© Design Guro Teigen • Foto Hans Kristian Krogh Hanssen