Hermod Teigen
Avdeling Sola
Risavika Havnering, 4056 Tananger
Hovedkontor: 32 24 46 50

Kontakterpersoner:

ÅRSTEIN SKRETTINGLAND 
Avdelingsleder
Mob 922 29 280
egersund@hermod-teigen.no 

HILDE ENGEN 
Økonomisjef
Mob 91 52 45 35
hilde@hermod-teigen.no 

 
WENCHE RISTESUND
Regnskap
Mob 95 04 08 01
wenche@hermod-teigen.no  

CHRISTINE LØVVIK  
HMS/KS-leder          
Mob 94 80 42 15                            
christine@hermod-teigen.no

© Design Guro Teigen • Foto Hans Kristian Krogh Hanssen