Hermod Teigen
Avdeling Sandnes

Fosseikeveien 14,
4323 Sandnes
Tlf. 51 66 67 00

Kontakterpersoner:

KJETIL PETTERSEN 
Avdelingsleder
Tlf. 51 66 67 00
sandnes@hermod-teigen.no

 

 

 

HILDE ENGEN 
Økonomisjef
Mob 91 52 45 35
hilde@hermod-teigen.no 

WENCHE RISTESUND
Regnskap
Mob 95 04 08 01
wenche@hermod-teigen.no  

CHRISTINE LØVVIK  
HMS/KS-leder          
Mob 94 80 42 15                            
christine@hermod-teigen.no