VRAKPANT 3000,-

HERMOD TEIGEN AS
- en bedrift i miljøets tjeneste

Hermod Teigen AS er en ledende aktør innen gjenvinning av jernskrap og metaller.
På våre anlegg langs kysten i Norge kjøper og behandler vi alle typer metaller, fra
de største industribedrifter til privatpersoner.
Med erfaring fra 1901, blir skrapet effektivt og miljøvennlig omgjort til innsatsvarer
i ny industriproduksjon.

Hermod Teigen AS er distriktsforhandler for Yara-gass i Drammensregionen, og fører
alle typer gass for industri og privatbruk. I tillegg har vi mottak for vrakbiler i Drammen
og Kongsberg, samt anlegg under oppføring i Sandnes.

Policy for miljø og kvalitet


© Design Guro Teigen • Foto Hans Kristian Krogh Hanssen